Kamerbrief bij WODC planevaluatie Wet forensische zorg

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het deelonderzoek 'Planevaluatie Wet forensische zorg; Reconstructie en evaluatie van de beleidstheorie'. Het onderzoek is onderdeel van de meerjarige evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de Wet forensische zorg (Wfz). Hij gaat daarbij in op het rapport. Hij verwacht dat hij de procesevaluatie eind 2023 en de doelbereikingsevaluatie eind 2025 naar de Kamer kan sturen met een beleidsreactie.

Kamerbrief bij WODC planevaluatie Wet forensische zorg (PDF | 2 pagina's | 163 kB)