Antwoorden Kamervragen over stilleggen project A4 Knooppunt Burgerveen-N14

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichtgeving over het op de lange baan schuiven van de aanpak van de fileknelpunten A4. Het Tweede Kamerlid id Van Haga (BVNL) had de vragen gesteld.

Antwoorden Kamervragen over stilleggen project A4 Knooppunt Burgerveen-N14 (PDF | 3 pagina's | 195 kB)