Uitstelbrief van verzending van de contourennota Mobiliteitsvisie

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (IenW) schrijven aan de Tweede Kamer dat zij de contourennota over de mobiliteitsvisie nog niet kunnen versturen. Zij streven ernaar om de nota uiterlijk een week voor het Notaoverleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van 28 november 2022 te verzenden.

Uitstelbrief van verzending van de contourennota Mobiliteitsvisie (PDF | 1 pagina | 181 kB)