Kamerbrief bij aanbieding gecorrigeerd rapport over talentolken in de zorg

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een nieuwe versie van het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’ dat adviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van VWS heeft uitgevoerd.

Kamerbrief bij aanbieding gecorrigeerd rapport over talentolken in de zorg (PDF | 1 pagina | 67 kB)

Nieuwe versie rapport

De minister stuurt een gecorrigeerde versie van het rapport omdat in de versie die hij de Tweede Kamer op 27 juni 2022 aanbood, enkele kleine onjuistheden stonden.