Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdhulp

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp). De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, BBB en BIJ1 hebben deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdhulp (PDF | 52 pagina's | 536 kB)