Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht.

Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 (PDF | 13 pagina's | 667 kB)