Antwoorden aanvullende vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen aar aanleiding van haar brief van 22 juni 2022. De brief ging over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Het gaat hierbij om het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Antwoorden aanvullende vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (PDF | 19 pagina's | 342 kB)