Antwoorden Kamervragen over dreigende overschrijding handhavingspunten Rotterdam The Hague Airport

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over het effect van het overnemen van commerciële vluchten van Schiphol op de geluidsnormen van Rotterdam The Hague Airport en de dreigende overschrijding van handhavingspunten. Het Tweede Kamerlid Boucke (D66) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Antwoorden Kamervragen over dreigende overschrijding handhavingspunten Rotterdam The Hague Airport (PDF | 5 pagina's | 350 kB)