Kamerbrief met Kabinetsappreciatie rapport Europese Commissie over de Richtlijn EU 2015 637

Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer een Kabinetsreactie op het rapport van de Europese Commissie over de Richtlijn EU 2015 637. Het gaat om het 'Verslag van de Commissie aan het Europees parlement en de raad over de uitvoering en toepassing van Richtlijn (EU) 2015/637 van de Raad van 20 april 2015 betreffende de coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde burgers van de Unie in derde landen en tot intrekking van Besluit 95/553/EG'. 

Kamerbrief met Kabinetsappreciatie rapport Europese Commissie over de Richtlijn EU 2015 637 (PDF | 3 pagina's | 173 kB)