Kamerbrief bij 7e Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2022-1

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) over de 1e helft van 2022. Het gaat om de 7e voortgangsrapportage (VGR7) sinds op de basisrapportage van 26 april2019. Zij gaat daarbij in op de belangrijkste punten. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij 7e Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2022-1 (PDF | 3 pagina's | 230 kB)