Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 24 oktober 2022 in Luxemburg

Staatssecretaris Heijnen (IenW), minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 24 oktober 2022. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 24 oktober 2022 in Luxemburg (PDF | 6 pagina's | 397 kB)