Kamerbrief over transitievangnet OV 2023 en vernieuwing Toekomstbeeld OV

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het akkoord met de OV-sector (openbaar vervoer) over een gezamenlijk transitievangnet. Zij stuurt een bijlage met een uitleg over de beleidskeuzes mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over transitievangnet OV 2023 en vernieuwing Toekomstbeeld OV (PDF | 3 pagina's | 230 kB)