Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over brief locatiekeuze nieuwe radarstation

Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) meldt dat hij vragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over de Kamerbrief van 3 juni 2022 over de locatiekeuze voor een nieuw radarstation. 

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over brief locatiekeuze nieuwe radarstation (PDF | 1 pagina | 75 kB)

Kamervragen

De vragen zijn gesteld door de volgende fracties in de Eerste Kamer:

  • SP;
  • CDA;
  • GL; 
  • Fractie-Nanninga;
  • PvdA;
  • PvdD;
  • SGP;
  • Fractie-Otten;
  • FvD.