Nota naar aanleiding van nader verslag bij wetsvoorstel implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op aanvullende vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, SP, PvdA, SGP en Omtzigt hebben deze vragen gesteld.

Nota naar aanleiding van nader verslag bij wetsvoorstel implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn (PDF | 16 pagina's | 1,3 MB)