Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren. Het wetsvoorstel wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (PDF | 1 pagina | 153 kB)