Kamerbrief met beleidsreactie advies over archeologie bij de tijd

Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft haar beleidsreactie op het advies 'Archeologie bij de tijd' van de Raad voor Cultuur. De Tweede Kam,er had het advies op 11 februari 2022 ontvangen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief met beleidsreactie advies over archeologie bij de tijd (PDF | 14 pagina's | 461 kB)