Kamerbrief bij voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Vrouwen Vrede en Veiligheid 2021

Minister Hoekstra (BZ) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het 4e Nationaal Actieplan 1325 in 2021. 1325 staat voor resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Deze resolutie gaat over de status, rechten en positie van vrouwen in relatie tot vrede en veiligheid.

Kamerbrief bij voortgangsrapportage Nationaal Actieplan Vrouwen Vrede en Veiligheid 2021 (PDF | 4 pagina's | 224 kB)