Kamerbrief bij Transitieplan Landelijke Eenheid politie

Minister Yeşilgöz -Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Korpstransitieplan voor de Landelijke Eenheid van de politie. Daarnaast stuurt zij het advies van de monitoringscommissie Schneiders over het transitieplan. Daarbij gaat zij in op het transitieplan en de uitvoering van de transitie. Ook besteedt zij aandacht aan het team Werken Onder Dekmantel (WOD). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

TK brief Transitieplan Landelijke Eenheid (PDF | 6 pagina's | 168 kB)

Beslisnota Kamerbrief transitieplan Landelijke Eenheid (PDF | 5 pagina's | 224 kB)

Korpstransitieplan voor de Landelijke Eenheid (PDF | 56 pagina's | 864 kB)

Advies transitieplan commissie Schneiders (PDF | 4 pagina's | 118 kB)

Bijlage bij brief transitieplan art. 3.1. CW (PDF | 2 pagina's | 149 kB)