Antwoorden vragen over onderzoek naar feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op vragen over het onderzoek naar de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Antwoorden vragen over onderzoek naar feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen (PDF | 44 pagina's | 652 kB)