Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'De Jonge: gemeenten moeten een ‘tandje erbij doen’ om statushouders aan een woning te helpen'

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘De Jonge: gemeenten moeten een ‘tandje erbij doen’ om statushouders aan een woning te helpen’. Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft de vragen gesteld.