Antwoord op vragen over Belastingplan 2023

Staatssecretaris Van Rij ( Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over het Belastingplan 2023. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van het CDA, D66, de VVD, de SGP, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Fractie Nanninga en de Fractie Frentrop.

Antwoord op vragen over Belastingplan 2023 (PDF | 36 pagina's | 1,8 MB)