Kamerbrief over motie Beckerman over schadeloosstelling voor de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant

Minister Harbers (IenW) verzoekt de Tweede Kamer om de motie van het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) aan te houden tot het commissiedebat Crisisbeheersing en Brandweerzorg van 1 februari 2023. De motie gaat over de afhandeling van de schadeloosstelling voor de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant in juli 2021. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over motie Beckerman over schadeloosstelling voor de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant (PDF | 2 pagina's | 184 kB)