Beslisnota Kamerbrief appreciatie motie Beckerman

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamerbrief appreciatie motie Beckerman (PDF | 2 pagina's | 142 kB)