Antwoorden op Kamervragen over noodgedwongen sluiting opvangcentra wild

Minister Adema (LNV) stuurt zijn antwoorden op vragen over wildopvangcentra die noodgedwongen moeten sluiten vanwege financiële problemen. Het Tweede Kamerlid Wassenberg (PvdD) heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over noodgedwongen sluiting opvangcentra wild (PDF | 4 pagina's | 200 kB)