Kamerbrief stand van zaken nieuw bestel lokale publieke omroep

Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de voornemens uit het coalitieakkoord voor de lokale publieke omroepen. Zij stuurt een overzicht van de doelen en doelstellingen mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief stand van zaken nieuw bestel lokale publieke omroep (PDF | 6 pagina's | 363 kB)