Aanbiedingsbrief bij 5e voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector en antwoorden over evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties

Minister Kaag (Financiën) beantwoordt vragen over de Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Daarnaast stuurt minister Kaag de 5e voortgangsrapportage van de 'Kwartiermakers toekomst accountancysector'. De vragen komen uit het verslag van de vaste commissie voor Financiën van 18 oktober 2022.

Aanbiedingsbrief bij 5e voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector en antwoorden over evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (PDF | 5 pagina's | 137 kB)