Persconferentie na ministerraad 5 februari 2016

Letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op 5 februari 2016.

Inleidend statement minister-president Rutte:

Ik heb begin deze week een bezoek gebracht aan Silicon Valley, samen met onze start-up envoy Neelie Kroes. Rondom San-Francisco is een regio die al decennia hofleverancier is van technologische innovaties. De eerste pc in de jaren ’80 tot en met de zelfrijdende auto waar deze dagen mee wordt geëxperimenteerd. Je ziet, als je daar praat met de bedrijven die we gezien hebben, Apple, Facebook, Tesla en nog een hele hoop andere, dat Nederland daar een ongelofelijk goede naam heeft. We hebben uitstekende technische universiteiten, we hebben een hoog opgeleide beroepsbevolking, we hebben een hele goede samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. En dat alles biedt, dat zie je ook terug in de feedback die wij krijgen, een enorme hoop verwachtingen hoe in de toekomst deze sector zich verder gaat ontwikkelen op het terrein van technologische innovaties. Tim Cook van Apple vertelde mij dat hij het aantal ontwikkelaars in Nederland verder moet worden vergroot, van allerlei toepassingen waar zij weer gebruik van kunnen maken. Op dit moment gaat het om zeer grote aantallen mensen met allerlei ZZP-bedrijven, kleine ondernemingen, die bezig zijn om toe te leveren. We zien dat Planet Labs zelfs een kantoor gaat openen in Nederland de komende tijd. In mei vindt een hele grote startup-conferentie plaats in Nederland. Daarbij zullen ook aantal hoofdrolspelers uit Silicon Vally aanwezig zijn, waaronder de al genoemde Tim Cook van Apple. Ook die conferentie, die wordt echt groot, gaat weer verder een enorme bijdrage leveren aan het op de kaart zetten van Nederland en laat zien welke ontwikkelingen we op dit gebied doormaken en laat zien hoe aantrekkelijk het is voor bedrijven om hier te zijn en te starten.

Groei en banen vormen ook het hoofdonderwerp vanavond bij het bezoek van mijn Italiaanse collega, premier Matteo Renzi. We zullen spreken over de versterking van de interne markt. We zijn er beiden van overtuigd dat die markt zich veel te veel beperkt tot dingen die je kunt vasthouden en te weinig tot zaken die je niet kunt vasthouden. De digitale interne markt, de energie-unie, de kapitaalunie en natuurlijk de dienstenmarkt. Enorme mogelijkheden. Er ligt een potentieel van twee keer de Nederlandse economie voor Europa. Dus meer dan 1250 miljard euro aan extra BNP voor Europa, als we deze sectoren van de grond kunnen krijgen. Je ziet dat Matteo Renzi in toenemende mate promotor is van structurele hervormingen in Europa. Ook in Italië heeft hij al vergaande hervormingen doorgevoerd, niet te vergelijken met wat er in de tien á vijftien jaar voor hem gebeurd is. Dus ik zie er zeer naar uit om samen met hem, ook na vanavond, de komende maanden op te trekken om die Europese groeiagenda verder voort te duwen. 

Dan spreken we natuurlijk vanavond ook over migratie. Nederland werkt als EU-voorzitter er heel hard aan om met allerlei anderen die stroom naar Europa in te dammen. Op alle niveaus zijn daarvoor contacten. Gisteren in Londen, en marge van de Syrische donorconferentie heb ik met een groot aantal collega’s gesproken, onder wie Merkel, de Griekse premier Tsipras, premier Davutoglu van Turkije. Er zijn zoals u weet afspraken gemaakt met de Turken in het EU-Turkije actieplan. Die afspraken gaan te traag in de uitvoering, in die zin dat de aantallen mensen die oversteken vanuit Turkije naar Griekenland tot op de dag van vandaag op een te hoog niveau liggen. Er wordt vreselijk hard aan gewerkt om ook op dat punt de afspraken nu om te zetten in reële resultaten. Ik zal daar ook volgende week verder over spreken als premier Davutoglu Nederland bezoekt. Dat is aanstaande woensdag, dan hebben we uitvoerig de tijd samen. En dan ben ik volgende week vrijdagavond in Parijs bij François Hollande om ook over dit onderwerp door te praten. En dat alles in aanloop naar de Europese Raad die 18 en 19 februari plaatsvindt. Daar ben ik ook volgende week.

Migratievraagstuk

HEYMANS (RTL)
Heeft u nog iets te melden over de vergadering van de Ministerraad?

RUTTE
Ja, we hebben uitvoerig stilgestaan, uiteraard, bij het vraagstuk van migratie. Zoals we dat iedere week deze tijd doen, helaas, vanwege die zorgen die we gezamenlijk hebben en de aanpak, het stap voor stap uitvoeren van onze plannen. Dus daar hebben we uitvoerig over gesproken en natuurlijk een tal van andere onderwerpen, dingen die in de Eerste en Tweede Kamer spelen, de groeiagenda, tal van zaken.

BREEDVELD (NOS)
Om daar op aan te haken, hoe kijkt u aan tegen de gigantische vluchtelingenstroom die nu vanuit Aleppo richting de Turkse grens komt?

RUTTE
Ook weer buitengewoon zorgelijk. En laat zien hoe instabiel de situatie in Syrië nog is en hoe belangrijk het is dat het vredesproces een kans krijgt. Dat is weer vastgelopen, dat is tijdelijk weer stop gezet. Eind van de maand, hopelijk, gaat het verder, 25 februari. Daartoe is de militaire oplossing natuurlijk heel belangrijk, de strijd tegen ISIS waar Nederland verder ook de bijdrage aan, zoals bekend, gaat versterken. Maar ook de humanitaire kant, de donorconferentie gisteren was ook vooral bedoeld om die humanitaire kant te bekijken en ook heel goed de samenwerking te zoeken met Jordanië, met Libanon, uiteraard met Turkije. De drie landen die het meest geraakt worden door die grote vluchtelingenstroom.

BREEDVELD
Een ander aspect is de instroom naar de andere landen in Europa. U heeft zes weken geleden gezegd, die instroom moet omlaag. En wel binnen zes weken. Is dat niet een onhaalbare kaart?

RUTTE
Nou even over de termijn, die laat ik even in het midden. Ik heb gezegd als het voorjaar komt, vanaf maart, loop je het risico als het weer verbetert dat die stroom naar Europa enorm gaat toenemen. Dan zullen we òf moeten zien dat de afspraken met de Turken, dat die echt resultaat hebben. Dat die stroom in belangrijke mate teruggaat. Je zou dan zelfs moeten kijken naar mogelijkheden van resettlement, een reguliere stroom op gang brengen vanuit Turkije naar Europa. Maar dat kan alleen als die stroom die vanuit Turkije irregulier komt ook richting 0 gaat. Maar in ieder geval, los van het tweede aspect, zal die stroom in belangrijke mate moeten teruglopen. En als dat niet lukt, heb ik ook steeds gezegd, dan zul je moeten kijken wat je dan doet om ervoor te zorgen dat niet Duitsland, Oostenrijk, en andere landen, Nederland wordt er in mindere mate door geraakt, maar heeft natuurlijk ook te maken met een sterk verhoogde instroom, Zweden, dat zelfs nummer 1 staat, relatief gesproken als het gaat om de toestroom, dat die landen niet overspoeld raken, en dat je dus op een fatsoenlijke manier omgaat met dat hele vraagstuk van migratie.

BREEDVELD
Ja over twee weken is er weer een top. Gaan er dan zaken, lukt het dan om iets af te spreken wat echt gaat helpen. Want we hebben natuurlijk al eerder noodplannen afgesproken en het blijkt in de praktijk moeilijk om inderdaad landen te bewegen echt iets te doen.

RUTTE
Nou ja, daartoe ook de enorme inspanningen die plaatsvinden. We hebben gisteren uitvoerig gesproken in een gezelschap van Griekenland, Turkije, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en de Raad. Aanstaande maandag is mijn Duitse collega in Ankara. Aanstaande woensdag is de Turkse collega in Nederland. Er vindt zeer intensief overleg plaats, ook los van deze zichtbare bijeenkomsten wordt er zeer intensief gewerkt om te kijken of de geprefereerde route van het aanpakken van dit vraagstuk de Turken helpen met de opvang van vluchtelingen in Turkije. De drie miljard die daarvoor gecommitteerd was is inmiddels ook gedeblokkeerd, daar lag nog een blokkade van Italië. Die is er inmiddels af. Er is een besluit genomen, de drie miljard komt nu beschikbaar voor projecten in Turkije die gaan bijdragen aan onderwijs, gezondheidszorg, verbetering van de leefsituatie van de vluchtelingen daar. De Turken hebben zelf ook belangrijke besluiten genomen, bijvoorbeeld dat mensen uit Syrië ook aan het werk kunnen in Turkije. Daar lagen blokkades op. Maar wat nog niet goed genoeg gaat, is het indammen van die toestroom vanuit Turkije naar de Griekse eilanden.

BREEDVELD
Ja, vanuit Turkije maar ook weer vanuit Syrië naar Turkije. Zie bijvoorbeeld nu die eindeloze stroom vanuit Aleppo. We zien daar de beelden van in het nieuws en moeten we dan niet concluderen, dat die toestand onbeheersbaar aan het worden is?

RUTTE
Ja, wat wij moeten bereiken is dat mensen die in Syrië vluchten voor oorlog en geweld dat die zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen in de regio. Dat is de visie van dit kabinet, is ook inmiddels de visie van de Europese Unie. Het beste is de opvang in de regio. Dan moet je vervolgens twee dingen doen. Dan moet je bereid zijn om die regio te helpen in financiële zin. Dat doet Nederland door Europa, door de drie miljard die nu is vrijgemaakt om in Turkije te helpen met concrete projecten om de leefsituatie te verbeteren. Ik heb gisteren uitvoerig gesproken met de koning van Jordanië, de minister-president van Libanon, over het compact wat nu gemaakt wordt om een veelheid aan initiatieven die er is, om ook de situatie in Libanon en in Jordanië te verbeteren. Bedenk je wel, in Libanon wonen vier miljoen mensen, inmiddels zijn er anderhalf miljoen vluchtelingen. Dus dat is natuurlijk een situatie die buitengewoon ingewikkeld is. Ook Jordanië is zeer te waarderen voor het feit dat zij zeer zeer zeer grote aantallen vluchtelingen uit Syrië opnemen. Maar dat vraagt ook om hulp. Dus dat is één. En ten tweede, dat we ook bereid zijn, als we die stroom van bootvluchtelingen, die op bootjes stappen, met mensensmokkelaars, er zijn honderden mensen ook afgelopen maand in januari weer omgekomen op zee, kunnen indammen, kunnen stoppen, dat je dan ook bereid moet zijn als Europa om in een reguliere vorm mensen uit Turkije over te helpen naar Europa. Uiteraard in veel lagere aantallen dan nu irregulier komen. Daarbij ook dat model van die business-smokkelaars kapot makend. En tegelijkertijd er voor zorgend dat je de mensen dan kunt verdelen over heel Europa. Dat ze niet alleen naar landen gaan waar ze zelf heen willen.

STANS (BNR)
Meneer Rutte, u zei dat u gisteren ook al met een aantal betrokkenen heeft gesproken over hoe je die vluchtelingenstroom kan indammen. Komende week komt inderdaad uw Turkse collega hierheen. Hoe gaat u hem vertellen dat het wat u betreft niet snel genoeg gaat?

RUTTE
Nou, ik kan mijn Turkse collega natuurlijk weinig verwijten. Dat land heeft te maken op dit moment met 2,2 miljoen Syrische vluchtelingen. Er komen inderdaad, dat dreigt, nu weer mensen bij, als gevolg van de verschrikkelijke situatie in Syrië. Het is een hel in Syrië, mensen vluchten daar letterlijk op dit moment voor de bommen en granaten die daar worden afgeworpen. Dus ik kan mijn Turkse collega niks verwijten. Ik heb een groot respect voor hoe Turkije omgaat met die opvang van vluchtelingen. Ik denk alleen dat er een gezamenlijk belang is van Turkije en Europa, om ervoor te zorgen dat de situatie van de vluchtelingen in Turkije verbetert. Dat mensen daar langere tijd ook kunnen blijven zodat als de situatie in Syrië verbetert ze ook terug kunnen. Hetzelfde geldt voor Libanon en Jordanië. Dat  het daartoe van belang is dat wij bereid zijn te helpen. Dat we ons ook realiseren dat je niet iedereen daar kunt laten, dus dat je ook bereid zal moeten zijn om gecontingenteerd mensen uit Turkije naar Europa te halen, maar dan op een fatsoenlijke manier gewoon georganiseerd en niet via die bootvluchtelingen. En uiteraard lagere aantallen dan we nu zien. Daar werken we vreselijk hard aan. Maar ik ga hier mijn Turkse collega geen verwijten maken.

STANS
Nee, maar als er drie miljard vrijkomt, u zegt dat heeft men gedeblokkeerd, dan kunt u toch wel tegen Turkije zeggen misschien moet je iets meer doen? Want daar is het geld ook voor bedoeld?

RUTTE
Ja kijk, nogmaals, ik vind dat nogal aanmatigend. De Turken doen verschrikkelijk veel, alleen we hebben tot nu toe als Europa daar niet een hele grote bijdrage aan geleverd. Het was eigenlijk wel fijn dat de 2 miljoen mensen daar werden opgevangen. En we hebben er, als je er heel eerlijk over bent, als Europa daar in de afgelopen jaren niet een hele grote bijdrage aan geleverd. Inmiddels zeggen we met elkaar, wil je het vluchtelingenvraagstuk geïntegreerd benaderen en aanpakken, dan zul je ook een bijdrage moeten leveren aan die opvang in deze landen. Dat is dat geld. Dat is ook de bereidheid om aantallen over te hevelen naar Europa en over de Europese Unie te verspreiden. En daarmee te voorkomen dat ze over varen en die aantallen op dit enorme hoge niveau blijven.

STANS
Als u woensdag aan tafel zit met uw Turkse collega, bespreekt u dan met hem ook het plan-Samsom? Of laat u dat even buiten beschouwing, omdat het echt Samsom’s plan is?

RUTTE
Kijk, wat Diederik Samsom heeft gesuggereerd is natuurlijk ook weer een verdere verfijning en een model hoe je hiermee om kan gaan. We zijn natuurlijk aan het kijken naar een hoeveelheid aan mogelijkheden. Wat hij heeft voorgesteld is natuurlijk geen onzin. Dat is ook iets wat heel goed denkbaar is, maar dat is een variant. We kijken naar alle mogelijke varianten met als doel om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk de mensen opvangt dicht bij het land waar de problemen zijn, dat je bereid bent om te helpen, in financiële zin, maar ook bereid bent om als de druk te groot wordt ook aantallen mensen naar Europa te halen. Dat is de aanpak. En daarbij is belangrijk de afspraak met Turkije. Daarbij is belangrijk wat Griekenland doet. Daarbij is natuurlijk heel belangrijk ook in Nederland, hoe we het hier aanpakken. En ik zeg het hier ook nog maar een keer, ik heb het vaker gezegd, Nederland zal altijd een land blijven waar mensen die vluchten voor gevaar, een veilig heenkomen kunnen vinden. Alleen je kunt niet die aantallen onbegrensd laten oplopen. Dat heeft ook zijn begrenzing in aantallen, en die aantallen liggen nu te hoog.

VRAAG (DE VOLKSKRANT)
Er wordt veel gesproken over die drie miljard. De vraag is eventjes, de suggestie die er net was, dat het misschien wat veel was. Maar je zou ook kunnen redeneren dat het heel erg weinig is als je kijkt naar de problemen waar Turkije mee kampt. Dat getal van 2,5 miljoen. Ik heb begrepen dat de Nederlandse bijdrage van 94 miljoen, van Buitenlandse Zaken begreep ik dat, ook nog niet daadwerkelijk is overgemaakt.

RUTTE
Waar zou die naar overgemaakt moeten worden?

VRAAG (DE VOLKSKRANT)
Naar Turkije?

RUTTE
Nee, dat is nooit de afspraak. De afspraak is niet dat geld naar Turkije gaat. Dat geld gaat naar projecten om de situatie te verbeteren in de leefgemeenschappen en in de kampen. Daar gaan we partneren met organisaties ter plekke. Daar gaat ook de Turkse regering natuurlijk bij helpen. En die discussie over of het genoeg is of meer, vind ik niet zo interessant. Het zal nog een heel karwei worden om drie miljard weg te zetten. Dan moet je dus projecten hebben. Dus het absorptievermogen daar ter plekke, dat zullen we eerst eens goed moeten testen door de goede projecten te starten. Dat gaat nu gebeuren, omdat het geld nu eindelijk is gedeblokkeerd en Europa dat deel van de afspraken nu ook kan nakomen. Maar om dan nu alweer te praten over nog meer geld, laten we nou eerst eens kijken hoe we op een verstandige manier, we hebben het voor 2016 en 2017 gecommitteerd, hoe we op een verstandige manier dat geld daar kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat er onderwijs is, dat er trainingsperspectief is voor mensen in de kampen. Dat de uitzichtloosheid van het leven daar, dat die vermindert, en dat mensen zeggen ok ik blijf hier en ik wacht op verbetering van de situatie in Syrië.

VRAAG (DE VOLKSKRANT)
Ja want aan Turkse kant wordt al aangegeven dat ook als je die 10 miljard van die Syrië-conferentie in Londen erbij telt, dat dat nog altijd niet genoeg zal zijn. Er worden bedragen genoemd van 20 miljard. Hoe reageert u daarop?

RUTTE
Nou ik heb net gereageerd dat het nog een heel karwei zal worden om drie miljard aan concrete projecten te besteden in Turkije. Dat gaan we doen. Zeer voor gecommitteerd. En als dat allemaal heel snel op een verstandige manier kan is dat fantastisch. Want dan gaan we ook heel snel de situatie daar verbeteren. Maar ik vind het buitengewoon theoretisch om nu alweer te zeggen er moet nog meer geld bij en daar alle energie op te richten. Laten we nou, afspraken gemaakt over drie miljard, Turkije – Europa, geld gedeblokkeerd, alle energie zetten om dat op een succesvolle manier te besteden.

DE WINTHER (DE TELEGRAAF)
Meneer Rutte, heeft het plan-Samsom eigenlijk geholpen bij de besprekingen met Turkije en bijvoorbeeld ook met Duitsland?

RUTTE
Ik kan daar niks over zeggen wat we achter de schermen allemaal bespreken. Ik kan wel zeggen dat plan-Samsom natuurlijk allerlei elementen bevat die heel goed denkbaar zijn. Maar er zijn ook andere oplossingen die denkbaar zijn. Dus het is een verfijning, een variant van hoe je het probleem kan aanpakken. En in die zin een bijdrage. Maar ik kan niet zeggen hoe de gesprekken achter de schermen plaatsvinden omdat daar, laat ik dat ook toelichten, natuurlijk ook gevoeligheden bijzitten. Gevoeligheden in de zin dat, wat ik ook net zei, Turkije ook de erkenning wil, en terecht, dat het verschrikkelijk veel gedaan heeft. Dat zij de afgelopen jaren er bijna in hun eentje voor stonden om met dit enorme probleem om te gaan.

DE WINTHER
Turkije wil erkenning maar ik heb begrepen dat men in Duitsland helemaal niet blij was met het feit dat een regeringspartij in Nederland ineens met een plan kwam dat een beetje doorkruiste waar u mee bezig was?

RUTTE
Ook in Duitsland gaan natuurlijk in de sociaaldemocratische partij, in de coalitie, allerlei varianten, die bespreken we allemaal met elkaar, die komen ook vaak in de media. Dat is normaal, iedereen denkt mee om dit probleem op te lossen. En dat is maar goed ook.

DE WINTHER
Nu ligt de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, in eigen land steeds meer onder vuur om de manier waarop ze dit vraagstuk aanpakt. Bemoeilijkt dat het vinden van een oplossing voor u als voorzitter?

RUTTE
Angela Merkel is een zeer gewaardeerde, ongelofelijk ervaren collega. Zij en ik en de Oostenrijkse kanselier, we hebben natuurlijk heel intensief contact, ook met de Sloveense premier, om in gezamenlijkheid dit probleem aan te pakken. Ik heb natuurlijk ook veel contact met de Zweed en de Deen en mijn collega’s in de Benelux. Maar zeker ook met Oostenrijk, Duitsland en Slovenië. Dat is heel goed contact en wij hebben echt daar volstrekt gemeenschappelijkheid van opvattingen hoe we dit moeten aanpakken. Hoe we dit moeten doen, hoe we daar vaart in kunnen brengen, maar ook dat het op een gegeven moment wel moet werken. En dat we op dit moment moeten vaststellen dat het nog niet voldoende oplevert, dat de stromen nog te groot zijn.

DE WINTHER
U heeft dus goed contact, dat is goed om te horen. Maar mevrouw Merkel ligt in eigen land erg onder vuur, heeft u nou het idee dat dat wellicht helpt om nu een misschien wat strengere aanpak te realiseren dan in het verleden het geval was met Duitsland?

RUTTE
Ik probeer mij te waken voor allerlei analyses van dat type te maken, omdat ik te maken heb met mijn collega’s die mij vertellen wat ze willen en dan kijken we of we het eens zijn. En in dit geval zijn we het eigenlijk vergaand eens, met deze vier collega’s met wie we intensief gezamenlijk optrekken. En wat dan precies de motieven daarachter zijn, laat ik even in het midden.

DE WINTHER
Merkt u er iets van, in haar omgang, of haar zienswijze?

RUTTE
Nee, nee, eerlijk gezegd niet, nee. Zij is zeer gemotiveerd om, wat ze ook op haar partijcongres in december gezegd heeft, die aantallen vergaand naar beneden te brengen. Ook zij is daar zeer toe gemotiveerd. Op een fatsoenlijke manier, en het liefst Europees.

BLOK (NOS)
U zegt dat het taak is om de instroom zo veel mogelijk naar beneden te brengen. Afgelopen maand, januari als het goed is, had Griekenland te maken met een instroom vanuit Turkije van 50.000 mensen. Dat was bijna net zo hoog als in de zomer van vorig jaar. Dat suggereert dat de instroom voor dit jaar vele malen hoger wordt dan waar we vorig jaar mee te maken hebben gehad. Is het niet een illusie om te denken dat de stroom ingedamd kan worden?

RUTTE
We zijn bezig te werken met Turkije, met Griekenland, om uiteindelijk de afspraken die zijn gemaakt to stem the flow, om dus die stroom in belangrijke mate terug te dringen. En zou die richting nul gaan dan ook heel serieus te kijken naar het resettlement-programma, wat er achter weg zou kunnen komen. Juist om dit soort cijfers omlaag te brengen, omdat deze cijfers te hoog zijn.

BLOK
Maar deze cijfers worden alleen maar hoger, toch? Als je al in de winter…

RUTTE
Het doel van het beleid is dus niet om ze omhoog te laten gaan maar juist vergaand naar beneden. Daarom maken we al deze afspraken.

BLOK
Ik snap wat het doel van het beleid is, maar op een gegeven moment moet je ook naar de reële situatie op de grond kijken, namelijk dat het getal in de winter bijna net zo groot is als het getal in de zomer. U wilde zes tot acht weken, omdat u vreesde wat er aan zou komen, maar die getallen zijn nu al realiteit. Het kan alleen nog maar hoger worden.

RUTTE
Ja goed, de relatieve toestroom naar Nederland is ook hoger dan je normaal in deze tijd hebt. Goed, dat is nog niets te vergelijken met Duitsland die in januari een aantal van tienduizenden, ik dacht zelfs over de 40.000, heeft moeten verwerken. Wij 2800. Doel is die aantallen naar beneden te krijgen, daar werken we aan. En zeker, inderdaad als het voorjaar komt, dat is steeds mijn punt, en het weer verbetert en je daarmee de toestroom waarschijnlijk verder zult zien oplopen, moet je daarvoor ofwel goede afspraken hebben gemaakt die werkbaar zijn, die ook bewezen leiden tot lagere aantallen. Met Turkije, met Griekenland etc, met de hele regio. En zo niet, dan moet je ook kijken naar wat je dán gaat doen.

BLOK
Mijn punt is ook, u rekent nu op een gegeven moment met cijfers, u heeft het over resettlement, 160.000 zouden herverdeeld worden over Europa. Kan het niet zijn dat u afspraken maakt en dat zo gauw de inkt van de handtekening droog is, ze al niet meer gelden omdat die cijfers…

RUTTE
Nee, maar het mooie is, dat die afspraken er allemaal al zijn. We zijn bezig met het uitvoeren van afspraken, we maken geen nieuwe afspraken. Ik ben totaal niet geïnteresseerd op dit vlak in nieuwe afspraken. Alle afspraken liggen er. Het gaat nu om het uitvoeren ervan, het succes maken van de afspraken. En daar hoort dus ook bij, op één punt de bereidheid van Europa, we hebben altijd gezegd als die instroom daadwerkelijk richting nul gaat dan realiseren we ons dat we naast financiële hulp, en die is nu beschikbaar, de drie miljard om, uiteraard in veel lagere aantallen dan nu irregular, irregulier, komen,  bereid te zijn om mensen regulier over te halen. Dat zou er dan nog bij kunnen komen. Maar verder is het een succes maken van bestaande afspraken.

KOOLE (RTL)
Komende week krijgt u uw Turkse collega op bezoek Heeft u een begin van een idee of u ook met hem een akkoord kunt bereiken?

RUTTE
Ik wil geen akkoord bereiken want dat hebben we al. Ik wil met hem bespreken hoe we een succes maken van het bestaande akkoord.

KOOLE
Heeft u dan hoop, zulke bezoeken worden voorbereid, dat hij ook iets in zijn binnenzak heeft om u te kunnen overtuigen dat ze alles doen aan het goed uitvoeren van afspraken?

RUTTE
Er wordt op dit moment ongelofelijk hard gewerkt, na ook het overleg wat wij gisteren in Londen hadden. Ik kan verder niet zeggen welke varianten daar op tafel lagen, maar ik kan u verzekeren dat ook na dat dat overleg onze gezamenlijke teams, Griekenland, Turkije, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, de Raad, de Commissie, zeer intensief werken om het bezoek van de Duitse kanselier maandag voor te bereiden en het bezoek woensdag van Davutoglu aan Den Haag voor te bereiden.

KOOLE
En dat betekent dat ook dat u nog steeds denkt, inmiddels over zes weken, dat de nul in zicht komt?

RUTTE
De nul in zicht is nodig om te kunnen resettlen. Wat ik wil bereiken, is dat de aantallen in zeer belangrijke mate teruglopen, dat is het minimale doel. En zou de nul in zicht komen, dan kan je ook naar resettlement gaan kijken. En ik heb ook gezegd, als dat niet lukt, en we moeten er ook rekening mee houden dat het misschien niet lukt, dan moet je ook bereid zijn naar andere opties te kijken om te voorkomen dat die stroom in het voorjaar op gang komt.

KOOLE
Maar u heeft nu, op basis van wat u nu weet, nog steeds hoop dat binnen zes weken de instroom aanzienlijk terugloopt?

RUTTE
Ik hoop, die luxe heb ik even niet, wat ik doe is verschrikkelijk hard werken. Ik niet alleen, de teams werken er nog veel harder aan, die zijn echt letterlijk dag en nacht bezig. Maar goed, de regeringsleiders en de Klazen Dijkhoff van Europa zijn ook inmiddels wel around the clock bezig om die afspraken met de Turken tot een succes te maken. En natuurlijk blijf je altijd nadenken: als dat niet lukt en dat voorjaar komt, wat doe je dan? Stel dat het niet lukt, we zijn niet naïef dat we dan niet nadenken over alternatieven. Er komt altijd een vraag: wat denkt u daarna? Dan zeg ik: dat zeg ik niet. Want dan gaat het daar over, en ik wil een succes maken van die afspraken met Turkije.

KOOLE
Ik proef toch een beetje dat u uw uitspraken uit het Europees Parlement nu niet meer wilt herhalen?

RUTTE
Ik zeg nog steeds, wat ik ook in het Europees Parlement zei: als het voorjaar komt, dat waren de zes tot acht weken, toen ik een paar weken geleden in Straatsburg stond, twee weken terug, als vanaf toen gerekend zes tot acht weken dat voorjaar komt, dan zullen òf die afspraken met Turkije moeten werken, òf je moet andere maatregelen hebben genomen. En het liefst doe je het opnieuw als Europa als geheel, om ervoor te zorgen dat de landen die nu de eindbestemmingslanden zijn, dat zijn in de eerste plaats Zweden, Duitsland en Oostenrijk, dat zijn in veel mindere mate Nederland en België, dan niet geconfronteerd worden met die enorme toestroom.

Meer 130-km/uur trajecten op snelwegen

BREEDVELD (NOS)
Ander onderwerp. Ik stel mijn vraag bewust zo: bent u ook zo blij dat we op veel meer wegen nu 130 mogen rijden?

RUTTE
Ik ben daar persoonlijk, als ik rijd, heel blij mee. Ik heb vorige week nog in een prachtige Amerikaanse elektrische auto mogen rijden, die accelereert in nog geen drie seconden naar boven de honderd mijl per uur. En ik weet ook niet helemaal zeker of ik me toen volledig heb gehouden aan de Amerikaanse maximum snelheid, en die ligt een stuk lager dan hier.

BREEDVELD
Dat weet ik ook niet uit mijn hoofd maar ik beloof u dat ik dat ga uitzoeken.

RUTTE
Nee, ik ook niet. Ik ga er vanuit dat ik mij natuurlijk heb gehouden aan alle regels.

BREEDVELD
Maar ik zeg het ook, omdat uw partij een bijna kinderlijke blijdschap aan de dag legt als het gaat om die 130. ‘Goed nieuws’, schrijft uw partij op Twitter, ‘vanaf morgen’, dat is dus vandaag, ‘op nog meer plekken in Nederland lekker 130. En dan #vroemvroem’.

RUTTE
Ja, heerlijk toch. Je moet een beetje van auto’s houden. Ik vind auto’s leuk, en heel veel mensen vinden dat leuk. En ergeren zich er aan als er een lege weg is die je kan doorrijden. Ik vind dat fantastisch, ik ben heel erg voor die 130.

BREEDVELD
Maar andere tegenstanders zeggen: het is onveilig en vervuilend.

RUTTE
Dus moet je dat ook op een verstandige manier doen. We hebben niet in één keer, bij het vorige kabinet toen dat besluit werd genomen, dat is bestendigd in deze coalitie, gezegd: we gaan in één keer. Er zijn zelfs wegen, de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch, begreep ik ook, zit nu in de lijst, daar reed ik laatst nog zelf en toen dacht ik: dit is best ingewikkeld dat je op tijd weer, en zeker als je op die doorgaande baan rijdt, 100, 120 etc. Ik begrijp dat dat nu ook allemaal, of althans delen daarvan naar 130 zijn opgetild. Dus je komt een beetje af van die lappendeken, dat is lekker. En dan kan je over langere stukken lekker doorrijden. Ik vind dat fijn.

BREEDVELD
Maar is dat geen zware prijs, zeker gezien de twijfels die er nu zijn over de vervuiling, voor lekker vroem-vroem, om maar in de …

RUTTE
Nee, maar dus houd je ook rekening met vervuiling, houd je rekening met overlast. Daarom doe je ook niet in één keer heel Nederland. En een auto die snel rijdt, vervuilt natuurlijk per definitie minder, want die is sneller op zijn bestemming.

BREEDVELD
Nee, dat is niet waar.

RUTTE
Nee, ik weet het. Ik geef onmiddellijk toe, ik geef het onmiddellijk toe dat deze redenering alleen door een alfa kan worden bedacht. En dan bedoel ik niet het automerk maar mijn opleiding.

DE WINTHER (DE TELEGRAAF)
(onverstaanbaar, red.) collega, die met de fiets naar zijn werk gaat? Maar goed…

RUTTE
Mag toch op dit punt op steun rekenen van de Telegraaf?

DE WINTHER
Meneer Rutte, heeft u als politiek betrokkene inmiddels iets van Frans Weekers gehoord?

RUTTE
Ik ga niets over partijzaken zeggen, daar sta ik hier niet voor, echt niet.

DE WINTHER
Verheugt u zich erop dat u straks wordt gecontroleerd door Frans Weekers, want dan is hij Kamerlid.

RUTTE
Nogmaals, ik vind het echt te ingewikkeld om daar nu uitspraken over te doen. Het is het beste even bij de fractie langs te gaan, en u heeft daar de contacten voor.

DE WINTHER
Maar ik begrijp dat u nog niet weet of hij terugkeert?

RUTTE
Wat u kunt begrijpen is dat ik echt vind dat ik, ik heb net al even wel iets van een VVD-geluid laten horen in de 130, en dat is wel weer even genoeg. Ik moet deze persconferentie toch vooral doen als premier.

BREEDVELD (NOS)
Weet u hoeveel 100 mijl per uur is?

RUTTE
Nee,  je mag in Amerika volgens mij maar 60 mijl per uur, en dat is geloof ik 90 kilometer per uur. En ik weet niet helemaal zeker of ik mij daar aan gehouden heb.

BREEDVELD
(onverstaanbaar, red.)

RUTTE
Nee, als je 100 mijl per uur rijdt. Maar reed ik dat? Nee, ik zei dat ik waarschijnlijk te hard reed. Nee, ik heb niet gezegd 100 mijl per uur. Ik heb oprecht even niet gekeken op de…, er reed iemand naast mij van de fabriek, dus ik ging er vanuit dat die de snelheid in de gaten hield.

HEYMANS (RTL)
Meneer Rutte, nog even iets luchtigs. Heeft u uw toespraak voor het Correspondent’s Dinner van komende woensdag al klaar?

RUTTE
Meneer Heymans, ik ben in permanente totale paniek. En als suggesties hebt voor grappen over uw collega’s, of wellicht zelfs geheel onverwacht over een enkele politicus, alsjeblieft stuur ze toe.

HEYMANS
Nou, dat ga ik niet doen natuurlijk, maar worden wij om de oren geslagen?

RUTTE
Ik heb geen idee. Ik ben, nogmaals, in permanente totale paniek.

HEYMANS
We wachten af.

RUTTE
We wachten het af. Goed weekend.

Zie ook