Letterlijke tekst persconferentie minister Grapperhaus en voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad

Minister Ferd Grapperhaus (JenV) en Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, geven een persconferentie na een overleg op 24 juli 2020 over het toegenomen aantal coronabesmettingen in bepaalde regio's. 

GRAPPERHAUS

(Onverstaanbaar, red.) de hoofdregels, u kent ze, anderhalve meter afstand, hygiëne, blijf thuis als je klachten hebt, vermijdt drukte, blijf (onverstaanbaar, red.) en er komen niet andere zaken voor in de plaats. Dat zijn echt de hoofdregels. Ik heb ook gemeld dat wij gisteravond als kabinet hebben besloten dat we het OMT, omdat daar toch veel wens naar is, nog zullen vragen naar: wat kunnen nou mondkapjes voor toegevoegde waarde hebben in het licht van de bestaande maatregelen. Ik benadruk gewoon even: mondkapjes kunnen niet afdoen aan de anderhalve meter. Vanmorgen hebben we ook nog een aantal andere zaken besproken, waar we als kabinet verder mee aan de slag zijn deze dagen en ook de komende dagen. Dan zal bijvoorbeeld het nog verder verstevigen van de communicatie, ook gericht op doelgroepen en op regio’s.

BRULS

Ja goedemiddag laten we zeggen, wat fijn u weer is te zien, ik begon al te ontwennen, maar toch goed dat het weer gebeurd is. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook laten zien dat we ook midden in de zomer waakzaam moeten blijven. De belangrijkste reden voor het overleg tussen de minister en mij vanochtend zat hem natuurlijk in de oplopende coronabesmettingen. De cijfers die dinsdag met name bekend werden gemaakt. En we hebben geconstateerd dat we met de maatregel die we hebben, die ook nog een keer door de minister zijn genoemd, dat we daar krachtig mee aan de slag moeten gaan. Dat er een communicatiecampagne overheen moet om iedereen weer bewust te maken: die anderhalve meter is echt de backbone van de aanpak die we in dit land hebben en alle andere maatregelen die je misschien ook regionaal bedenkt, moeten we dat steeds als basisbeleid behouden. We hebben ook de afspraak dat we de komende dagen echt dagelijks blijven monitoren zodat we bij wijzen van spreken heel snel kunnen gaan opschalen tot in het uiterste geval wellicht met extra maatregelen moeten komen. Maar dat is op dit moment dan ook niet aan de orde. Belangrijk voor ons als Veiligheidsregio’s  is ook(onverstaanbaar, red.) voor ogen houden wat de maatregelen zijn en waar we dus ook wellicht met een extra intensivering op zullen gaan blijven doorvoeren, handhaving op zullen doen, maar ook dat er ruimte is om bovenop, zeg maar, op die landelijke regels die vastliggen en al die noodverordeningen desnoods regionaal die aanpak kunnen doen. De afgelopen weken heb ik veel over gehad van ‘hoe ziet dat er nou uit?’, zo’n regionale aanpak. Nou zo zal die er dus gaan uitzien, je kunt niet van tevoren gaan zeggen: ‘dit of dit gaan we in die regio doen’, maar die ruimte is er wel en die zullen we ook nemen. Dat is natuurlijk wat ik ook met mijn collega’s elke week, en op dit moment zelfs dagelijks, weer aan het afstemmen ben. We houden misschien een beetje de hoop dat corona helemaal in de zomerslaap was gekomen. Nou, dat was dus duidelijk niet zo. Als deze week nog ergens goed voor is is dat de week er op corona ons allemaal heeft gegrepen, dat we er nu lang vanaf zijn, dat het zo kan opflakkeren en dan moeten we daarop op ingrijpen.

VRAAG

En zou het zo kunnen zijn dat er Veiligheidsregio’s zijn die wel besluiten tot een mondkapjesplicht?

BRULS

Nou kijk, een mondkapjesplicht kan onder bepaalde omstandigheden zou je dat regionaal kunnen besluiten. Je moet wel voor ogen houden, je moet wel echt een reden hebben hè. Een mondkapje als zodanig daar is wetenschappelijk nog niet echt een aangetoond dat het echt substantieel helpt.

VRAAG

Maar Aboutaleb en Halsema die pleiten er wel voor...

BRULS

Nee, maar kijk u vroeg naar ‘zou het kunnen’ dan is het antwoord: ja, het zou kunnen, maar je moet wel een hele goede reden hebben omdat je wel weer een vrijheidsbeperking aan je burgers geeft voor een maatregel waar niet echt is aangetoond dat ie ook helpt. Dat geldt voor meerdere maatregelen, dus je zult wel echt een goede afweging moeten maken en ik kan me dus niet voorstellen dat dat op grote schaal gaat gebeuren.

VRAAG

(Onverstaanbaar, red.)

BRULS

Ja goed, dat kan ik niet beoordelen. Dat zullen de betreffende collega’s... dat is nou het wezen van het regionaal maatwerk hè.

VRAAG

Heeft u daar aanwijzingen voor dat dat gaat gebeuren?

BRULS

Dat zou u de collega’s moeten vragen.

GRAPPERHAUS

En even dus hè, ik blijf het herhalen: niet in de plaats van. Dus het is heel duidelijk, dat heb ik ook echt in goed overleg, ook met burgemeester Halsema besproken, dat de hoofdregels zijn altijd anderhalve meter, hygiëne, vermijdt drukte en blijf thuis als je klachten heb. En als er in het kader van de regionale ruimte die men juridisch heeft als het dan mogelijk zou zijn om te zeggen ‘nou we stellen ook nog ergens tijdelijk mondkapjes verplicht’ dan is dat bovenop de zaken die gebeuren en met de aantekening de heer Bruls zojuist maakt dat dit met het OMT en het RIVM en die zeggen: ‘ja, er zijn nog echt twijfels over de effectiviteit...

VRAAG

De experts zeggen: binnen drie dagen zou je eigenlijk al met versterking van de maatregelen moeten komen, waaronder die mondkapjesplicht.

GRAPPERHAUS

Nou, ik heb de brief van de experts die zijn gevraagd om ook op een aantal punten mee te kijken gekeken en er zaten echt een heleboel goede dingen in, waar we als kabinet ook eigenlijk al mee bezig zijn. Ik weet dat er vanmiddag een gesprek plaatsvindt tussen hoge ambtelijk VWS en deze experts en op dit moment is het zo dat het kabinet, ik heb duidelijk uiteengezet, heel duidelijk zegt: de maatregelen, nou die kent u, begint met de anderhalve meter en dat is dan hele belangrijke (onverstaanbaar, red.) steeds noemen en de andere natuurlijk ook en dat andere maatregelen daar niet  op dit moment voor in de plaats komen. We zullen het OMT vragen over toegevoegde waarde...

VRAAG

Hoelang heeft het OMT daar de tijd voor?

GRAPPERHAUS

Nou dat advies gaat vanmiddag uit en ik vind dat het verder aan het OMT is om dat te bepalen en ik heb tot nu toe in die eerste vierenhalve maand zodanig goede ervaringen dat ik echt weet dat ze heel goed hun prioriteiten en urgentie weten te stellen.

VRAAG

Maar stel nou dat de druk uit samenleving toeneemt (onverstaanbaar, red.), kan het dan ook zomaar zijn dat we dan ineens het weekend besluit om het wel te doen?

GRAPPERHAUS

Nou weet u, de scholen daar was druk vanuit de samenleving voor eigenlijk een extra veiligheid in de vorm van ‘nog niet de scholen op laten gaan’. Bij de discussie die er even leek te zijn over de mondkapjes heb ik denk nu wel heel erg duidelijk gemaakt dat het niet in de plaats komt van de bestaande maatregelen.

VRAAG

Nee, maar (onverstaanbaar, red.)

GRAPPERHAUS

Weet u... Nee, we gaan nu eerst het OMT nader advies vragen en we zijn tot nu toe altijd als kabinet consistent geweest in het echt volgen van de adviezen van dat wettelijk verplichte OMT, want dat moeten we ons ook niet vergeten: het is heel goed dat collega De Jonge ook echt nog een aantal andere experts, en dat is ook in overleg met OMT gegaan, ook heeft gezegd ‘wat is jullie visie’, maar het OMT is in dit verband echt de instantie waar wij ons als kabinet echt naar te richten hebben.

VRAAG

Wanneer verwacht u dat advies?

GRAPPERHAUS

Weet u, ik weet dat het OMT tot nu altijd met goede prioriteit en urgentie heeft gewerkt en het zou een beetje vreemd zijn als ik zou kunnen bepalen wat hun termijn is, want dat zou suggereren dat ik daar iets over te zeggen hebben.

VRAAG

(Onverstaanbaar, red.) vragen?

GRAPPERHAUS

Ja, maar weet u mensen die erom vragen zijn mensen...

VRAAG

Nou deskundigen.

GRAPPERHAUS

Ik wilde even antwoorden. Er zijn mensen die gepleit hebben om het mondkapje in plaats van de anderhalve meter bepaling en daar heb ik nu al twee keer, afgelopen woensdag en vandaag ook denk ik duidelijk van laten maken, dat is echt op dit moment niet aan de orde. En wat u terecht zei: het zou kunnen zijn dat het OMT zegt ‘luister is, we zien toch nog wel een toegevoegde waarde als ‘en en’, maar op dit moment hebben regels die beginnen met houd anderhalve meter en de andere... nou ik zie al mensen knikken, ik voel dat ze ze inmiddels uit hun hoofd kennen. Dus misschien helpt deze communicatie ook.

VRAAG

(Onverstaanbaar, red.) wat is nu uw boodschap in de richting van (onverstaanbaar, red.) bijvoorbeeld op de Kalverstraat om mondkapjes te verplichten, op de Bazaar in Beverwijk om mondkapjes te verplichten. Die mensen (onverstaanbaar, red.), juist omdat het daar druk is en de anderhalve meter moet te handhaven zijn.

GRAPPERHAUS

Ja, weet u, mijn boodschap is... nou ja, ik ben niet mijn eigen recensent of u het wel of niet duidelijk vindt. Mijn boodschap is steeds, namens het kabinet, houd anderhalve meter, daar moet dus op gehandhaafd worden, zorg voor de hygiëne, vermijd drukte en blijf thuis als je klachten hebt. Dat zijn echt de vier heel duidelijke regels. Ik heb woensdag gezegd en ik herhaal dat vandaag: er zijn situaties waarin je merkt dat er drukte ontstaat, we hebben nu weer een aantal Overijsselse burgemeesters, en ik wil daar echt mijn waardering voor uitspreken, die op een gegeven moment vaststelden dat er crowd management nodig was in recreatiegebieden die helemaal door gingen lopen. Ja, dat zijn de zaken die bestuurders inderdaad moeten nemen en dat is even nu een zware functie en dat loopt ook door.

VRAAG

(Onverstaanbaar, red.) want u zegt ‘crowd management’ is veel beter dan mondkapjes verplichten (onverstaanbaar, red.).

GRAPPERHAUS

Nee, ik zeg...

VRAAG

Dus (onverstaanbaar, red.) zegt nu ik wil de mogelijkheid open houden dat er regionaal een mondkapjesplicht komt.

GRAPPERHAUS

Laten we even voorop...

VRAAG

Dat is toch geen eenduidig...

GRAPPERHAUS

Even vooropstellen: dit is niet een verhoor ofzo hè, dus laten we de toon gewoon even rustig houden. Maar u stelde een vraag, zeg het nog een keer?

VRAAG

Wat is er nou (onverstaanbaar, red.) als u zegt regionaal mondkapjesplicht is prima?

GRAPPERHAUS

Nee, dat zeg ik niet...

VRAAG

Ja, dat heeft u zojuist gezegd.

GRAPPERHAUS

Nee, ik zeg iets anders. Ik zeg heel duidelijk: regels, ik zal ze weer noemen, want u vond het niet duidelijk, houd anderhalve meter, neem hygiëne, blijf thuis bij klachten en vermijd drukte. Dat zijn de hoofdregels.

VRAAG

Is het mogelijk (onverstaanbaar, red.) regionale mondkapjesplicht?

GRAPPERHAUS

Dat heeft de heer Bruls net al uiteen gezet: op zichzelf is er juridische mogelijkheid om dat nog er bovenop, als maatregel, te doen. Maar dat doet dus niet af, het mag niet afdoen aan de eerste vier maatregelen en dat daar op gehandhaafd wordt. En dan noem ik het voorbeeld...

VRAAG

(Onverstaanbaar, red.) regionale mondkapjesplicht.

GRAPPERHAUS

Ik moet u zeggen: wij hebben vier hele duidelijke maatregelen als kabinet nu nog steeds neergezet, die moeten gelden, daar moeten mensen zich naar richten. U vroeg net, terecht, om duidelijkheid. Ik vind dus ook dat je de mensen die duidelijkheid moet geven: dit is je gedrag, dat verwachten we van je en daar gaan de handhavers ook op handhaven en ik wou het compliment nog even afmaken aan de Overijsselse burgemeesters die op enig moment zien dat er ergens grote drukte dreigt te ontstaan, waardoor je heel moeilijk kunt handhaven, en die gaan dus vooraf aan crowd management doen. En zo zijn er ook andere mogelijkheden die je natuurlijk hebt. Burgemeester Remkes heeft hier op een gegeven moment, dat weet u, een markt gesloten en dat zijn hele... het zijn vervelende maatregelen in een vrije maatschappij, maar we moeten dat soort dingen af en toe doen met elkaar om dat virus te bestrijden.

VRAAG

Twee burgemeesters kiezen voor een hele andere oplossing: die kiezen ervoor om de mondkapjesplicht in te voeren...

BRULS

Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. U zegt nu hele andere (onverstaanbaar, red.)... er wordt nu een tegenstelling gecreëerd die er niet is. Er is altijd al een systeem mogelijk geweest, ook zonder corona, dat je regionaal of lokaal maatregelen kunt treffen als daar een belang is voor volksgezondheid of veiligheid. Ik denk wel en dat is de afspraak met de minister, maar ook in het Veiligheidsberaad, als je op heel grote oppervlakten een hele regio mondkapjes verplicht moet doen, daar gaan ik echt nog wel wat stappen aan vooraf, want dat zou natuurlijk wel op grote schaal onduidelijkheid geven. Ik kan me goed voorstellen dat je in een hele specifieke situatie, Amsterdam is genoemd, dat je daar een aantal maatregelen overweegt, want dan is dus niet heel Amsterdam, dat is dus niet een hele regio, want dan zou je inderdaad wel onduidelijkheid gaan krijgen, want dan mensen niet meer of ze het mondkapje wel of niet moeten gaan hebben. En nogmaals, ik zie het ook niet gebeuren, want je zult echt moeten kunnen aantonen dat het bijdraagt aan de volksgezondheid. Het pure feit dat mensen dicht bij elkaar komen, dan moet je eerst een oplossing gaan bedenken dat ze meer uit elkaar komen. Als dan toch allerlei (onverstaanbaar, red.) helemaal niet kan en je wilt toch iets aanvullends doen, dan kun je daar zo’n soort maatregel overwegen. Je kunt niet in een gebied waar de mensen gewoon keurig afstand houden zomaar verplichting tot mondkapje doen, want dat zou een nationale maatregel rechtvaardigen. Die gaat er niet komen, dat begrijp ik, want dat is medisch gezien dat alle gesprek voor deskundigen die zich nu opwerpen, niet een eenduidig en niet duidelijk verhaal of dat nu zo helpt. En dat betekent...

VRAAG

(Onverstaanbaar, red.)

BRULS

Dat kan ik niet beoordelen. Dat is nou het mooie in ons systeem, wat we hebben afgesproken bij de aanvang van deze crisis (onverstaanbaar, red.) daar zit tussen je lokale en regionale ruimte, omdat er ook verschillen mee. Ik neem je even een paar maanden terug in de tijd. Toen heeft men in Zeeland besteden om de recreatieparken tijdelijk dicht te gooien, wat in de rest van het land, ja de Zuid-Hollandse eilanden ook, niet gebeurde met een heel valide argument, namelijk we waren toen in het voorjaar veel Duitse en Belgische toeristen en onvoldoende ziekenhuiscapaciteit voor het geval daar de besmetting nog groter zouden worden. Dat was in mijn regio, in het zuiden van Gelderland, dat was in Friesland, dat was in Limburg niet aan de orde en dat is heel goed uitlegbaar. En de gemiddelde bezoeker die hoort zich ook goed te informeren, is ook goed geïnformeerd en die zal best wel snappen van Amsterdam, met die enorme toestroom van buitenlandse toeristen, iets anders aan de hand is dan heel veel regio’s in andere landen. En ik vind dat verstandig opereren, want de keerzijde daarvan zou zijn: als we niet die verschillen mogelijk zouden moeten maken dan moet het kabinet, samen met ons, maar het kabinet (onverstaanbaar, red.) altijd landelijke maatregelen uitvaardigen en dan zit je heel snel weer in een volledige lockdown. Ik had voorzichtige indruk dat we die benadering eigenlijk niet meer willen en ik steun dat we deze slimme op maatgerichte maatregelen blijven doen. En ja, dat betekent af en toe wel wat verschillen.

VRAAG

Maar u sluit dus een mondkapjesplicht in Amsterdam niet uit?

BRULS

Ik ga niet over Amsterdam, dus die vraag moet u mij ook niet...

VRAAG

Maar u werkt veel samen met Amsterdam...

BRULS

Jazeker, ik begrijp heel erg goed dat er diverse situaties zijn. Ik was net... burgemeester van Groningen die zegt ‘dat gaat bij mij niet gebeuren’ en dat kan ik ook begrijpen, want hij heeft een andere uitdaging te gaan dan in Amsterdam. Waar het omgaat is dat je bovenop hè, ik herhaal het, de maatregelen die (onverstaanbaar, red.) op je hygiëne letten, afstand houden, vermijd drukte en daar zien wij ook op toe en daar zullen we ook als het stelselmatig fout gaat op handhaven. Daarbovenop heb je maatregelen die je kunt nemen binnen de grenzen van de wet. Je kunt niet... kijk bijvoorbeeld naar Emmen: als burgemeester kun je niet besluiten om een hele stad af te sluiten, er mag niemand meer in of uit, dat is denk ik nogal fors in strijd met de grondwet, dat gaat niet. Maar maatregelen zoals een mondkapje die passen daar wel in, maar dan heb je het over hele specifieke, misschien zelfs tijdelijke situaties.

VRAAG

Zoals in Amsterdam?

BRULS

U moet dan aan de collega van Amsterdam vragen.

VRAAG

Minister Grapperhaus, er zijn veel Nederlanders ook over de grens op vakantie en die krijgen wel te maken met die directe mondkapjesplicht. Hoe kunt dat nou eens uitleggen: is Nederland dan zo gek of zijn al die andere landen gek?

GRAPPERHAUS

Nee, weet u, wij hebben in ieder geval in Nederland uitstekende deskundigen, daar sta ik voor in het OMT en die overigens ook weleens met elkaar in de aanloop naar nieuw advies het niet eens zijn, maar er uiteindelijk toch met elkaar uitkomen. Dat is ook typisch Nederlands. Ik vertrouw daar volledig op.

VRAAG

Zijn de virologen in andere landen dan minder goed?

GRAPPERHAUS

Ik heb als minister van Justitie en Veiligheid, vrees ik, heel veel verantwoordelijkheden, maar niet over de deskundigen die elders worden geraadpleegd. Ik heb dat, dat weet u, vorige week uitvoerig met mijn Belgische collega overlegt en we doen dat natuurlijk wel om te kijken ‘wat zijn de onderlinge verschillen’, maar ik ga ervanuit dat andere regeringen hun eigen afwegingen maken, dat is ook nog een punt, op basis van de deskundige adviezen die ze krijgen. Als ik heel eerlijk, maar u weet ik ben een jurist dus mijn kennis is uiterst beperkt, maar als ik de afgelopen maanden ook goed gevolgd heb en dat heeft u allemaal ook gedaan, dan zie je toch dat de in Europa de marges in hoe deskundigen over dingen denken uiteindelijk toch wel betrekkelijk overzichtelijk zijn, mag ik het zo zeggen.

VRAAG

Maar landen als België en Frankrijk, Luxemburg, dat zijn toch hele beschaafde landen, die baseren dan toch ook niet zomaar op iets en daar is het wel verplicht om in gedeelde plekken mondkapje te dragen.

GRAPPERHAUS

In winkels in België bijvoorbeeld hè. Ja ja, maar dat is, zei ik ook, dat is een afweging die het bestuur op enig moment maakt en wat wij als bestuur zeggen is: op grond van de deskundige adviezen die we hebben doen we het hier niet. En nogmaals, laat dat heel duidelijk zijn, een herhaling van de vraag van de verslaggever van RTL, de vier hoofdregels, ik bespaar het u dat ik ze weer ga  herhalen, die gelden. En als men in een hele specifieke situatie regionaal zou besluiten wij doen er nog een extra maatregel bij, of dat nu dranghekken is of elke dag tussen 9 en 12 de markt dichtgooien of toch maar mondkapjes aanvullend, ja dat is een bepaalde ruimte die men heeft. Maar heel duidelijk is, wij houden vast aan die hoofdregels.

VRAAG
Maar nu zeggen deze experts: de huidige toename van het aantal patiënten is gelijk aan met februari. Dus er moet nu snel ingegrepen worden. U doet dat niet. Loopt u niet risico dat we straks achter de feiten aanlopen?

GRAPPERHAUS
Nee, wij zijn wel degelijk, laat ik zeggen, zitten we er bovenop. Ik heb u al gezegd en ik herhaal  het nog maar: we hebben iedere dag met het kernkabinet van vier en de ambtenaren die daar omheen hebben we overleg met elkaar. We hebben ook afgesproken de komende weken ook dagelijks ’s ochtends met het veiligheidsberaad, politie en het departement en de NCTV contact te hebben over hoe loopt in het land met handhaving en dergelijke. Daar zitten we echt bovenop. En ook deze deskundigen die daar is vanmiddag al meteen een gesprek mee, en ja een groot aantal dingen die zij zeggen die onderschrijft het kabinet ook qua maatregelen en is men ook al mee bezig.

VRAAG
Wat is dan wel het moment om in te grijpen of verdere maatregelen in te voeren?

GRAPPERHAUS

Nou, daar heb ik, kom ik, begrijp dat u de vraag stelt, ik zal het niet zeggen met verwijzing naar woensdag maar ik zal het even  helemaal opnieuw doen. Nou, het is zo dat we hebben dat dashboard zoals u weet. Dat dashboard, daarachter gaat natuurlijk een enorme hoeveelheid van data, gaat daar achter schuil. Deskundigen kijken naar hoe de ontwikkelingen zijn op de diverse zaken. Dat is de IC-opnamen, de ziekenhuisopnamen, de besmettingen, de besmettingshaarden, hoe het in de regio’s loopt. Aan de hand daarvan wordt op enig moment geadviseerd: nu moet er iets gebeuren. Er moet misschien, dat heeft u gezien, een aantal keren lokale ingrepen. En daar handelen wij als kabinet en daar handel ik ook nog eens als minister van Justitie en Veiligheid onmiddellijk naar aan de hand van hoe die adviezen zijn. We blijven daar bovenop zitten want zoals de heer Bruls net ook zei: dat virus is niet met vakantie, dat is en blijft onder ons. Ik begrijp dat mensen nog steeds dat het soms ja toch een beetje lastig is omdat je hebt gezien die cijfers omlaag zijn en er zijn toch op dit moment lijkt het toch allemaal goed te gaan. Maar we moeten waakzaam blijven.

VRAAG
Hoe kijkt u naar beelden van feestende jongeren in het buitenland en hoe kijkt u naar het gevaar wat daarvan uitgaat?

GRAPPERHAUS
Ik vind het echt heel treurig en we gaan daar zeker ook in de communicatie nog veel meer op inzetten. Als er groepen zijn in de samenleving die zich gewoon niets aantrekken van de problematiek waar we inzitten want dat ‘alleen samen’ is niet zomaar een leuke PR-kreet. Het is echt, je gaat dit niet redden. U heeft dat ook bij de kort geding gisteren van de horeca ook meegekregen dat de rechter ook heeft aangegeven: het is echt wel van belang dat je ook als horeca mee blijft denken met hoe je problematiek gaat oplossen. We moeten dat samen doen. En mensen die zich daar niets van aantrekken die plaatsen zich wat mij betreft, het is misschien hard, maar die plaatsen zich buiten de samenleving.

VRAAG
Maar moeten er extra controles komen op jongeren die terugkomen naar Nederland?

GRAPPERHAUS
We hebben ook van de Veiligheidsregio’s het verzoek gekregen: kijk daar als kabinet ook echt nog eens even naar of die quarantainemaatregelen, of die strak genoeg staan. Dat zullen we zeker doen. Ik blijf wel benaderen en dan kom ik echt weer in m’n rol van minister van Justitie en Veiligheid, maar ik vind wel we hebben hier een samenleving waarin we elkaar op verantwoordelijkheden aanspreken waarin we op een goeie manier met onze grondrechten omgaan. Ik zou het wel zonde vinden als we allerlei dingen in hele strenge straffen en controles moeten zetten. Maar we kijken ernaar.

VRAAG
U zegt: de regels zijn inmiddels wel bekend, de basisregels. Maar mensen houden zich daar niet aan. Moeten de Veiligheidsregio’s dan niet strenger gaan handhaven?

GRAPPERHAUS
Nou, ik vind dat de Veiligheidsregio’s, ik heb net een paar complimenten uitgedeeld, vind dat ze echt goed werk doen. Het heeft ook heel erg te maken, dat zei de burgemeester van Amsterdam terecht gisteren in de Volkskrant, die zei: je moet ook preventief goed aan de slag. En dat zie ik de Veiligheidsregio’s echt doen. Handhaving is natuurlijk toch een vorm van repressie, dat je mensen die al een op een terrasje zitten zegt: jullie zitten hier met z’n achten, dat mag niet. En dat is ook nodig en daar word ook echt op ingezet en daar moet op ingezet blijven worden.

VRAAG
Maar mensen houden zich nog steeds niet aan (onverstaanbaar, red.)

GRAPPERHAUS
Ja maar mensen, nou ga ik landsbreed over de Nederlandse bevolking, ik ga het een beetje voor de Nederlandse bevolking opnemen. 70 procent, 75 procent houdt zich nog steeds volledig aan die regels. En de groep die dat niet doet, daar doe ik echt een beroep van mensen kijk nou. We moeten hier met z’n allen doorheen, houd je gewoon aan die regels.

VRAAG
Er gaan stemmen op om meer maatregelen te nemen op Schiphol, bijvoorbeeld voor inkomende mensen uit risicolanden. Hoe denkt u daarover?

GRAPPERHAUS
Ik heb net al gezegd: we hebben het verzoek van de Veiligheidsregio’s om nog eens goed te kijken naar de quarantainemaatregelen en of dat niet nog meer normerende moet zijn om het maar even zo te zeggen. Dat nemen we heel serieus op.

VRAAG
Komt coronaminister Hugo de Jonge terug van vakantie nu de situatie verslechterd?

GRAPPERHAUS
Nou, het woord vakantie is een heel groot woord zal ik u eerlijk zeggen want we zijn ongeveer dagelijks met elkaar een paar uur op z’n minst in contact over alles wat er gebeurd. Het is wel zo dat we hebben afgesproken om enigszins te kijken of mensen ook wat verlof kunnen hebben van de andere dingen. Want zoals je weet we hebben ook nog gewoon ministeries waar we verantwoordelijk voor zijn en dat functioneert tot nu toe echt goed. Want dat hebt u gezien, we zijn gewoon dagelijks praten we erover met elkaar. Ik heb in ieder geval op mijn punt dagelijks ook contact met de voorzitter van het Veiligheidsberaad en ook regelmatig met andere burgemeesters. Zo heeft ieder dat op z’n beleidsterrein. Neem van mij aan dat we dit jaar het, nou laat ik zeggen,  het woord vakantie niet zullen spellen.

VRAAG
(onverstaanbaar, red,) onrust die erdoor klinkt.

GRAPPERHAUS
Sorry, waar klinkt onrust in door?

VRAAG
Nou in onze vragen klinkt onrust die (onverstaanbaar, red.)

GRAPPERHAUS

Ik wil daar nog heel even, mag ik daar nog heel kort tot afsluiting iets over zeggen. Ik vind het, het was misschien niet helemaal handig geregisseerd dat ik hier woensdag heel erg duidelijk uitlegde: dit zijn de regels en ’s avonds een hele goeie bestuurder en belangrijke burgemeester toch een wat ander pleidooi hield. Maar ik denk echt dat we hadden dit overleg al staan, hebben ook goed gesproken met burgemeester Halsema en we hebben hier nog eens heel duidelijk ook gemaakt dat mondkapjes zou regionaal een aanvulling kunnen zijn, je moet je aan de regels houden en daar staan alle burgemeesters achter. Ik denk dat het ook goed is om naar Nederlands te zeggen: het gebeurt wel eens dat er even bestuurlijk nog wat pleidooi of discussie is, maar Nederlanders hebben er recht op om heel duidelijk te horen: dit is het beleid, daar gaan we echt met elkaar mee door. En we gaan het OMT vragen in ieder geval: zouden mondkapjes een toegevoegde waarde hebben? Verder hoop ik dat iedereen die dat wel kan af en toen deze maand even ontspant op anderhalve meter. Dank u wel.