Intentieverklaring tussen Nederland en Duitsland over intensivering van de defensiesamenwerking

Letterlijke tekst van de verklaring die Nederland en Duitsland op 28 mei 2013 in Berlijn hebben ondertekend en waarin ze de intentie uitspreken om de militaire samenwerking tussen beide landen verder uit te breiden.