Agenda verduurzaming voedsel 2013 -2016

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken (EZ) vinden elkaar in hun gevoel van urgentie ten aanzien van de verdere verduurzaming van de voedselketen2. De Alliantie en het ministerie hebben daarom gezamenlijk een agenda opgesteld voor de periode van 2013 tot 2016, die de basis vormt voor de periode tot 2020.