Dagvaarding Stichting Urgenda

De dagvaarding vormt het vertrekpunt van de procedure van de Stichting Urgenda tegen de Nederlandse Staat bij de rechtbank Den Haag. Het bevat de eis van de Stichting en de argumenten waarom de Staat onrechtmatig zou handelen.