Nationaal Actieplan Mensenrechten 2013

Het Nationaal Actieplan beschrijft hoe het kabinet de mensenrechten in Nederland wil beschermen en bevorderen, wat daarbij de doelstellingen en prioriteiten zijn en welke rol andere organen, instellingen en burgers daarbij hebben. Het kabinet wil zo de implementatie van mensenrechten in Nederland meer systematisch bewaken en bevorderen.