Nationaal Actieplan Mensenrechten

Het Nationaal Actieplan zet uiteen op welke wijze het kabinet invulling geeft aan zijn taak om de mensenrechten in Nederland te beschermen en te bevorderen, welke concrete doelstellingen en prioriteiten het daarbij stelt en de rol die andere organen en instellingen en burgers hebben bij de realisering van mensenrechten in Nederland. Het kabinet beoogt daarmee de implementatie van mensenrechten in Nederland meer systematisch te bewaken en bevorderen.