Discussiestukken 1e Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering

Professionals uit de strafrechtketen konden op het Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering van 19 juni 2014 meedenken over de onderwerpen die een plek gaan krijgen in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De discussiestukken zijn destijds gepubliceerd om reacties te verzamelen. De reacties zijn gebruikt als bouwstenen voor het opstellen van conceptwetsvoorstellen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Inleidende notitie

Boek 1: Algemene bepalingen

Algemene bepalingen en institutionele kader:

 • RC en raadkamer
 • Getuigen
 • Professionele verschoningsgerechtigden
 • Aanvullend discussiestuk 'RC en RK'
 • Aanvullend discussiestuk 'RC en RK gedelegeerd RC-verhoor'

Boek 2: Het voorbereidend onderzoek, herziening dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden

 • Algemene bepalingen voorbereidend onderzoek
 • Onderzoek aan het lichaam en lichaamsmateriaal
 • Onderzoek ter plaatse, doorzoeking, (digitale) gegevensvergaring, beslag
 • Bijzondere opsporingsbevoegdheden
 • Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming (inclusief borgsom)

Boek 3: buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging

Boek 4:

 • de berechting
 • Aanvullend discussiestuk 'Beoordeling getuigenverzoeken en regievoering'

Boek 5:

 • de rechtsmiddelen
 • Aanvullend discussiestuk 'Beoordeling getuigenverzoeken en regievoering'

Boek 6: incidenten en bijzondere procedures

 • Jeugdstrafprocesrecht
 • Wraking en verschoning

Boek 7: internationale rechtshulp