Uitvoering langdurige zorg 2015

Deze bijlage bevat een volledig overzicht van onderwerpen waarover betrokken partijen duidelijkheid moet worden geboden om de uitvoering en inkoop van de langdurige zorg voor 2015 tijdig en verantwoord ter hand te kunnen nemen.