Aanvullingen bij de Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering

Deze aanvulling op de Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering uit 2011 bevat wijzigingen in wet- en regelgeving en aanvullende mogelijkheden om overlast aan te pakken, plus een aantal praktijkvoorbeelden uit de jurisprudentie.

De Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering uit 2011 biedt een praktische leidraad bij de aanpak van woonoverlast. De handreiking legt uit hoe gemeenten overlast kunnen voorkomen en aanpakken. Daarnaast staan in het tweede deel van de handreiking praktijkvoorbeelden, wetsteksten en checklisten. Sindsdien zijn er enkele wijzigingen geweest in wet- en regelgeving. De paginanummers die in deze nieuwe brochure worden genoemd, verwijzen naar de Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering.