Tabel kinderopvangtoeslag 2015

Op 15 oktober zijn het Besluit kinderopvangtoeslag 2015 en de bijbehorende ministeriële regeling gepubliceerd. Hiermee staan voor 2015 de maximum uurprijzen voor de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag vast. De inkomensklassen in de toeslagtabel en de maximum uurprijzen worden geïndexeerd volgend jaar.

De nieuwe maximum uurprijzen zijn € 6,84 voor de dagopvang, € 6,38 voor de buitenschoolse opvang en € 5,48 voor de gastouderopvang. In het bijgevoegd document staat de toeslagtabel voor 2015. Ouders kunnen hierin zien op welk percentage kinderopvangtoeslag ze recht hebben.