Nationale strategie digitaal erfgoed

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen online beschikbaar. Om de potentie van deze collecties maximaal te benutten en het beheer ervan efficiënt te organiseren werkt de erfgoedsector aan een landelijke digitale infrastructuur voor digitaal erfgoed.