Ideeën voor experimenten met knellende wet- en regelgeving

Heeft u concrete ideeën voor experimenten waarmee knellende (onderdelen van) wetten en regels tijdelijk buiten werking worden gesteld? Het ministerie van BZK en de VNG roepen gemeenten op hun ideeën te melden! De voorstellen kunnen betrekking hebben op zowel sectorale als op organieke wetgeving. We doen de oproep vanuit het streven naar ruimte voor nieuwe, innovatieve vormen van publieke taakuitvoering (een van de pijlers van de Agenda Lokale Democratie en de Agenda Stad).