Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning

Aanbieders, gemeenten en CNV Zorg & Welzijn stellen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden centraal bij de inkoop van huishoudelijke hulp. Samen willen ze voorkomen dat medewerkers en mensen die zorg nodig hebben de dupe worden van teveel nadruk op een zo laag mogelijke prijs. Op verzoek van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Transitiecommissie Sociaal Domein in de persoon van Doekle Terpstra de afgelopen maanden met de betrokken partijen om tafegezeten om tot bijgesloten afspraken te komen.