Bijlage bij Besluit Wob-verzoek correspondentie Commissie Bijzondere Situaties

Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toewijzing van een op 16 juni 2015 ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is verzocht om informatie over correspondentie van de Commissie Bijzondere Situaties. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.