Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

In deze publicatie leest u de bedragen per 1 januari 2016 voor de volgende uitkeringen:

  • Participatiewet (vervangt WWB);
  • IOAW en IOAZ;
  • AOW;
  • Anw;
  • Wajong;
  • WW;
  • WIA;
  • WAO;
  • ZW;
  • TW.

Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.  Op
1 januari 2016 is het wettelijk minimumloon gestegen van € 1.507,80 naar
€ 1.524,60 bruto per maand.