Energie in Nederland verduurzamen?

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Motivaction in Nederland een publieksonderzoek gedaan naar draagvlak voor verduurzaming van energie.

Deze factsheet vat een aantal van deze resultaten uit dat onderzoek samen.