Factsheet richtlijnen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen voor Nederlandse ambassades

Ambassades steunen actief het Nederlandse bedrijfsleven via de Nederlandse posten in het buitenland bij Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Ambassades gebruiken richtlijnen om internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen.