Infographic Steeds meer aandacht voor toptalenten

Deze infographic geeft de eerste resultaten weer van het Plan van Aanpak Toptalenten 2014 – 2018. Zo blijkt onder meer dat het aantal toptalenten dat zich op school zit te vervelen in 2 jaar bijna is gehalveerd. Ook blijken steeds meer scholen onderwijs op maat aan te bieden voor hun talentvolle leerlingen.