Bijlage: Een korte opsomming van de beoordeling door de Onderzoekscommissie

Vanaf pagina 4:

Een korte opsomming van de beoordeling door de Onderzoekscommissie van de gedragingen van een aantal verantwoordelijke ambtenaren/diensten, gevolgd door een weergave van de zelfevaluatie door de Onderzoekscommissie. Een beknopt overzicht van de zoektocht naar ‘het bonnetje’ .