Samenwerken aan de stad van de toekomst

De Urban Agenda for the EU helpt door een platform te bieden waar steden, lidstaten en Europese Commissie
met elkaar samenwerken. Het Pact van Amsterdam
vormt het startschot.