Arbitrageovereenkomst onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering

Arbitrageovereenkomst zoals bedoeld in het Convenant ter instelling van een onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.