Mediationovereenkomst Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering

Mediationovereenkomst zoals bedoeld in het Convenant ter instelling van een Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.