Factsheet Medisch beroepsgeheim

Deze factsheet beschrijft de manier waarop patiënten, nabestaanden, hulpverleners en anderen in aanraking kunnen komen met het medisch beroepsgeheim. En welke regels hierbij gelden.