Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

In deze publicatie staan de bedragen per 1 juli 2016 voor:

  • Bijstandsuitkering (de Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand);
  • IOAW en IOAZ;
  • AOW;
  • Anw;
  • Wajong;
  • WW;
  • WIA;
  • WAO;
  • ZW;
  • TW.

Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Gesproken versie